Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΛΑΕ: Κανονισμός Διαδικασιών Διαλόγου και Εκλογής Αντιπροσώπων.


ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
24-26/6/2016 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

·         Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη (Π.Σ.) της ΛΑΕ θα διεξαχθεί  στις 24-26 Ιούνη στο  Σ.Ε.Φ. (Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη)

·         Η Π.Σ θα συζητήσει και θα ψηφίσει τα κείμενα θέσεων/προγράμματος και κανονισμού λειτουργίας και θα εκλέξει το Πολιτικό Συμβούλιο.

·         Στην Π.Σ. συμμετέχουν οι εκλεγμένοι από τις Π.Ε αντιπρόσωποι, ενώ οι εργασίες της είναι ανοιχτές σε όσους/ες συντρόφους/ες και φίλους/ες της ΛΑΕ επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν.

·         Η έναρξη του προσυνδιασκεψιακού διαλόγου στις Π.Ε γίνεται με την δημοσιοποίηση των κειμένων του Πολιτικού Συμβουλίου  και ολοκληρώνεται στις 19/6

·         Στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου εν όψει της Π.Σ μπορούν να δημοσιεύονται κείμενα μελών της ΛΑΕ και συλλογικές πολιτικές συμβολές στην ιστοσελίδα της ΛΑΕ, σε ειδικό φάκελο διαλόγου.  (e-mail:  a.synd.lae@gmail.com ) Εναλλακτικά κείμενα ή τροπολογίες σε βασικά ζητήματα του σχεδίου προγραμματικών θέσεων που κατατίθενται από μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ή τάσεις, που συγκροτούνται εν όψει της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, θα αποσταλούν στις Π.Ε.

·         Τα σχετικά κείμενα των τάσεων πρέπει να κατατεθούν έως τις 5/6 και να υποστηρίζονται από 50 τουλάχιστον μέλη πανελλαδικά. Βασικά σημεία των εναλλακτικών κειμένων μπορούν να παρουσιάζονται στις Π.Ε.

·         Επίσης μπορούν να οργανωθούν, με ευθύνη της Πολιτικής Γραμματείας κεντρικές δημόσιες εκδηλώσεις γύρω από βασικά προγραμματικά ζητήματα και θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Προτεινόμενα θέματα εκδηλώσεων:

-         Χαρακτήρας ΕΕ-έξοδος από Ευρωζώνη-Μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Βασικοί άξονες εναλλακτικού προγράμματος.

-         Χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό (κόκκινα δάνεια, φορολογικό).

-         Ταξικές-κοινωνικές αλλαγές στα χρόνια των μνημονίων (κοινωνικό πρόγραμμα/μέτωπα/συμμαχίες).

-         Προσφυγικό

Οι Π.Ε. συνεχίζουν να προγραμματίζουν ανοιχτές εκδηλώσεις γύρω από  ζητήματα της πολιτικής συγκυρίας και του εναλλακτικού προγράμματος της ΛΑ.Ε.

Ο εσωτερικός δημοκρατικός διάλογος πρέπει να συνδυαστεί με ένα σχέδιο δυναμικής πολιτικής παρουσίας και παρέμβασης της ΛΑΕ στις εξελίξεις, με στόχο η πορεία προς την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη να είναι πορεία ενδυνάμωσης της λαϊκής αντίστασης, ενίσχυσης της πολιτικής επιρροής και των δεσμών της ΛΑΕ  με τον κόσμο της εργασίας και διεύρυνσης της οργανωμένης μας δύναμης.

Η επιτυχία της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης και γενικότερα του πολιτικού μας εγχειρήματος θα κριθεί από την ικανότητά μας να κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα στις λαϊκές δυνάμεις, στη βάση των προβλημάτων και της εναλλακτικής μας πρότασης.

 
Διαδικασία συζήτησης στις Π.Ε

Τα προσωρινά συντονιστικά των Π.Ε οφείλουν να προγραμματίσουν άμεσα τις Γ.Σ των Π.Ε και να ενημερώσουν σχετικά την Οργανωτική Επιτροπή. Επίσης έχουν την ευθύνη της έγκαιρης αποστολής των κειμένων θέσεων/προγράμματος και κανονισμού λειτουργίας και να ενημερώσουν προσωπικά τα μέλη των Π.Ε για την ημερομηνία σύγκλησης των Γ.Σ,  ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή.

Το σύνολο των μελών (και αυτά που ενδεχομένως απουσιάσουν από τις Γ.Σ) πρέπει να ενημερωθούν για την δυνατότητα κατάθεσης υποψηφιότητας και για την συνολική διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων.

Για την παρουσίαση και συζήτηση των κειμένων οι Π.Ε προγραμματίζουν τουλάχιστον δύο συνελεύσεις. Μια συνέλευση για την συζήτηση των προγραμματικών θέσεων και μία για τον κανονισμό λειτουργίας (κατ’ εξαίρεση, τα δύο κείμενα μπορούν να συζητηθούν σε μία συνέλευση στις Π.Ε., που αντιμετωπίζουν δυσκολία μετακίνησης των μελών τους, λόγω μεγάλων αποστάσεων).

Η συζήτηση στις Π.Ε ολοκληρώνεται με ενδεικτική ψηφοφορία επί των κειμένων.

Σε ψηφοφορία μπορούν να τεθούν, εφόσον ζητηθεί, και όσα κείμενα-τροπολογίες- προτάσεις διατυπωθούν στη διάρκεια της συζήτησης.

Στο τέλος της Γ.Σ γίνεται η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής, η οποία έχει την ευθύνη για την διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων της Π.Ε. 

Διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για αντιπροσώπους στην Π..Σ έχουν όσοι συμμετέχουν σε Π.Ε, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί έως τις 5/6 έχουν γίνει μέλη έως τις 5/6 και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους (ελάχιστο ποσόν συνδρομής 2 ευρώ το μήνα. Οι Π.Ε. που δεν συντηρούν γραφεία καταθέτουν το σύνολο των συνδρομών στο κεντρικό ταμείο της ΛΑΕ για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης). Από την υποχρέωση συνδρομής εξαιρούνται οι άνεργοι. Μέλη θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το απογραφικό μέλους. Επίσης ως 5/6 οι σ. που συμμετέχουν σε δυο Π.Ε. επιλέγουν την Π.Ε. πρώτης επιλογής , όπου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία

Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση, να θέσει υποψηφιότητα για αντιπρόσωπος και να ψηφίσει μόνο στην Π.Ε πρώτης επιλογής.

Οι Π.Ε αποστέλλουν τις τελικές οργανωτικές καταστάσεις το αργότερο έως τις 5/6, στο e-mail: a.synd.lae@gmail.com

Π.Ε που συγκροτούνται αργότερα και νέα μέλη μπορούν να πάρουν μέρος στη διαδικασία διαλόγου, δεν μπορούν όμως να εκλέξουν αντιπροσώπους.

l     Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Π.Ε. προσδιορίζεται με βάση το μέτρο
1 αντιπρόσωπος ανά 4 ψηφίσαντες.
Παράδειγμα: Αν σε μια Π.Ε. τα εγγεγραμμένα μέλη είναι 70 και ψηφίσουν
α) 52/ 4=13        ==>    εκλέγονται 13 αντιπρόσωποι
β) 53/ 4= 13,25   ==>   εκλέγονται 13 αντιπρόσωποι
γ) 54/  4 = 13,5     ==>    εκλέγονται 14  αντιπρόσωποι
Δηλαδή,
εάν προκύπτει δεκαδικός αριθμός από 0 έως 0,49 η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο
π.χ. 14,42  ==> 14 αντιπρόσωποι
εάν προκύπτει δεκαδικός αριθμός από 0.50 και άνω η στρογγυλοποίηση γίνεται στον αμέσως επόμενο ακέραιο
π.χ.  12,7  ==> 13 αντιπρόσωποι

l     Η διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων γίνεται είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο είτε με λίστες.
Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο  κάθε μέλος δύναται να θέσει σταυρούς  έως το 30% του αριθμού των εν δυνάμει εκλεγομένων αντιπροσώπων, που για το σκοπό αυτό υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών. 
Στην περίπτωση ύπαρξης κλάσματος αυτό στρογγυλοποιείται όπως παραπάνω.
Παράδειγμα:
Ανώτατος Αριθμός Σταυρών σε Π.Ε. με 70 εγγεγραμμένα μέλη
Αν ψηφίσουν όλοι  θεωρούμε ότι εκλέγονται 
70/4 = 17,5  δηλαδή 18 αντιπρόσωποι
άρα οι σταυροί  υπολογίζονται 18 * 0,3 = 5,4  ==> 5 σταυροί 
Η εκλογή γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων αφού εξασφαλιστεί η γυναικεία ποσόστωση.

l     Τουλάχιστον το 30% των εκλεγομένων αντιπροσώπων, είτε η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο είτε με λίστες,  πρέπει να είναι γυναίκες. Σε περίπτωση που το ποσοστό αυτό δεν συμπληρώνεται, παρότι δύναται να συμπληρωθεί, τις θέσεις των εκλεγομένων καταλαμβάνουν οι επόμενες σε σταυρούς γυναίκες υποψήφιοι.
Παράδειγμα:
Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο
Αν εκλέγονται – τελικά- 20 αντιπρόσωποι τότε εκλέγονται  20* 0,3 = 6 γυναίκες 
Σε λίστες
Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγονται από κάθε λίστα πολλαπλασιάζεται με 0,3 για να προκύψει ο αριθμός των γυναικών αντιπροσώπων της λίστας με τη σειρά κατάταξής τους.

l     Δικαίωμα λίστας για την εκλογή των αντιπροσώπων έχουν οι πολιτικές οργανώσεις που συμμετέχουν στη ΛΑΕ.  Το ίδιο δικαίωμα έχουν μέλη που συγκροτούνται σε τάση εν όψει της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης.  Για να αποκτήσουν το δικαίωμα συγκρότησης λίστας οφείλουν να καταθέσουν εναλλακτικό κείμενο ή τροπολογίες σε βασικά σημεία του σχεδίου προγραμματικών θέσεων έως τις 5/6, που υποστηρίζονται από τουλάχιστον 50 μέλη πανελλαδικά.

l     Μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι και δεν συμμετέχουν σε κατατεθειμένη λίστα οργάνωσης ή τάσης, καταγράφονται σε ανοικτό ψηφοδέλτιο, το οποίο επίσης συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία ως λίστα.

l     Κάθε μέλος της ΛΑ.Ε. μπορεί να ψηφίσει,  μία μόνο από τις κατατεθειμένες λίστες (βάζοντας σταυρό στο κουτάκι της λίστας)   και μπορεί να επιλέξει για σταυροδοσία από την λίστα που υποστηρίζει έναν αριθμό υποψηφίων που μπορεί το ανώτερο να περιλαμβάνει το 1/3 των συνολικά εκλεγόμενων αντιπροσώπων.
Το σύστημα εκλογής είναι η απλή αναλογική. Το σύνολο των ψήφων διαιρείται με τον αριθμό των αντιπροσώπων. Το πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο συνυπολογιζομένου του κλάσματος. Κάθε λίστα καταλαμβάνει τόσες θέσεις όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των ψήφων που έλαβε.
Παράδειγμα: 
Σε μια Π.Ε. ψήφισαν 82 μέλη  ( 82/4 ==> εκλέγονται 21 αντιπρόσωποι )
Διαιρούμε   Ψηφίσαντες με Εκλεγόμενους Αντιπροσώπους :
πχ.    82/21 = 3,9
Έλαβαν:
Λίστα 1:                   35 : 3,9 = 8,97  ==> 9 αντιπρόσωποι
Λίστα 2:                   22 : 3,9 = 5,64 ==> 6 αντιπρόσωποι
Λίστα 3:                    24: 3,9 = 6,15 ==> 6 αντιπρόσωποι
Λευκά: 1
Σε περίπτωση που μένουν θέσεις αδιάθετες καταλαμβάνονται με βάση το υπόλοιπο των ψήφων που έλαβε κάθε λίστα. Σε περίπτωση ίσων υπολοίπων προηγούνται οι λίστες που κατέλαβαν τις λιγότερες θέσεις στην α' κατανομή. Εάν και πάλι προκύψει ισοψηφία διενεργείται κλήρωση.

l     Η εκλογή στο εσωτερικό της λίστας γίνεται με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η γυναικεία ποσόστωση.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

l     Εάν σε κάποια από τις λίστες δεν εξασφαλιστεί η γυναικεία ποσόστωση λόγω της μη ύπαρξης υποψηφίας, η υποχρέωση της ποσόστωσης δεν μεταφέρεται στις άλλες λίστες.

l     Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια, ως προς τη λίστα όταν δεν έχουν σταυρό σε καμία λίστα ή όταν έχουν σταυρούς σε περισσότερες από μία λίστες.
Σε περίπτωση που οι σταυροί είναι σε μια μόνο λίστα το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο.

l     Άκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια ως προς τους σταυρούς προτίμησης εφόσον υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο σταυρών.
Στην περίπτωση αυτή το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο ως προς τη λίστα, εφόσον έχει σταυρό σε μία μόνο λίστα.

l     Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής η οποία έχει την ευθύνη για την εκλογική διαδικασία, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για αντιπρόσωποι.
Η εφορευτική επιτροπή οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε στην εκλογική διαδικασία να μπορεί να συμμετέχει το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών (ο καθορισμός χρόνου και διάρκειας εκλογών οφείλει να παίρνει υπόψη τα ωράρια των εργαζομένων).

l     Μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την ανάδειξη των αντιπροσώπων, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκλογής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στην Οργανωτική Επιτροπή, μαζί με την ενυπόγραφη ονομαστική κατάσταση ψηφισάντων, που συντάσσεται κατά τη διαδικασία της εκλογής.

Ένσταση προς την εφορευτική επιτροπή μπορεί να κατατεθεί το αργότερο σε 3 μέρες από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για αντιπρόσωποι.

Ο παραπάνω κανονισμός εκλογής αντιπροσώπων αφορά αποκλειστικά στην επικείμενη 1η Πανελλαδική Συνδιάσκεψή. μια σειρά ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα συζητηθούν στα πλαίσια του διαλόγου για το σχέδιο κανονισμού της ΛΑ.Ε. και ενδεχομένως να τροποποιηθούν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιχειρούμε να προκαταλάβουμε τις σχετικές αποφάσεις της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου